+662 976 1600 |         TH/EN

นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1964 คุณนิตยา และครอบครัว ได้ค้นคว้าสูตรเครื่องแกงของไทย ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์

โดยเริ่มจากการผลิตในครัวเรือน จนปัจจุบัน กลายเป็นอุตสาหกรรมครอบครัว และเป็นที่ยอมรับ จากผู้ประกอบกิจการ ทางด้านอาหารของทางโรงแรม ร้านอาหาร สายการบินชั้นนำของโลก จนถึงแม่บ้าน

คุณนิตยา ใช้เวลานานนับปีคัดสรรวัตถุดิบต่าง ๆ ผสมผสานจนได้เครื่องแกงที่มีรสชาติกลมกล่อม

น้ำพริกนิตยา มีชื่อเสียงจากการบอกเล่าจากครอบครัวหนึ่ง สู่อีกครอบครัวหนึ่ง ว่ารสชาติสดใหม่ถึงเครื่องเหมือนกับทำเองที่บ้าน