+662 976 1600 |         TH/EN

เกี่ยวกับน้ำพริกนิตยา

  • นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1964 คุณนิตยา และครอบครัว ได้ค้นคว้าสูตรเครื่องแกงของไทย ที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ โดยเริ่มจากการผลิตในครัวเรือน จนปัจจุบัน กลายเป็นอุตสาหกรรมครอบครัว และเป็นที่ยอมรับ จากผู้ประกอบกิจการ ทางด้านอาหารของทางโรงแรม ร้านอาหาร สายการบินชั้นนำของโลก จนถึงแม่บ้าน

  • คุณนิตยา ใช้เวลานานนับปีคัดสรรวัตถุดิบต่าง ๆ ผสมผสาน จนได้เครื่องแกงที่มีรสชาติกลมกล่อม น้ำพริกนิตยา มีชื่อเสียงจากการบอกเล่า จากครอบครัวหนึ่งสู่อีกครอบครัวหนึ่ง ว่ารสชาต ิสดใหม่ถึงเครื่อง เหมือนกับทำเองที่บ้าน

  • น้ำพริกนิตยา เคารพและยกย่องบรรพบุรุษของไทย ที่ได้คิดค้นเครื่องแกงไทย ซึ่งทางนิตยาคิดว่า เรามีหน้าที่จะสืบทอดความรู้ที่หาค่ามิได้นี้ เราได้พัฒนาปรับปรุง กรรมวิธีที่มีมาตรฐานยิ่งขึ้น แต่ยังคงรสชาติเหมือนเมื่อสมัย 40 ปี ที่ได้เริ่มผลิต

  • การปรุงอาหารไทย เป็นศิลปะอย่างหนึ่ง ร้านอาหารหลาย ๆ แห่งขึ้นชื่อว่าร้านอาหารไทย แต่ไม่ใช้พื้นฐานการปรุงอาหารไทย สิ่งที่สำคัญของแกงอยู่ที่ส่วนผสม เครื่องแกงที่ดีต้องมีความสมดุลของเครื่องเทศและสมุนไพร ซึ่งขณะนี้ได้มีจำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตของเอเชียนทั่วโลก